Cyber week deals end in:
Days
Hours
Minutes
Seconds
Shop Now
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categories

Patulong Kwento ng Pakikipagkapwa (Asking For Help Social Story Curriculum): image 1

Patulong Kwento ng Pakikipagkapwa (Asking For Help Social Story Curriculum)

Price: $9.99

Turuan ang inyong anak kung paano at kailan hihingi ng tulong sa pamamagitan ng aming natatanging Patulong, Kwento ng Pakikipagkapwa, na dinisenyo para sa mga magulang at guro na nagtratrabaho kasama ang mga batang may espesyal na pangangailangan. Ang mga Kwento ng Pakikipagkapwa ay maiikli, may mga larawang libro na tumutulong na turuan ang mga indibiduwal na may Autism Spectrum Disorder (ASD), Down Syndrome at iba pang mga kapansanan sa paglaki, ng mga naayong "patakaran" o "kaugalian" na sa pangkalahatan ay tanggap sa lipunan.

Ang bawat hanay ay isang kompleto at komprehensibong solusyon sa pagtuturo na may kalakip na pinagsama-samang kasangkapan, kabilang na ang isang gabay sa pagtuturo. Ang mga produktong ito ay dinisenyo na gamiting magkakaakibat upang maituro sa mag-aaral ang pundasyon sa kasanayang panlipunan na kinakailangan sa pagbuo ng tagumpay at pagkakasarinlan.   

Benepisyo:

  • Ang pinasimple at paulit-ulit na pagkakasulat ay nagbibigay-daan para sa mas madaling pag-unawa ng mga pangunahing kasanayan sa pakikipagkapwa.
  • Ginagawang mas masaya ng makukulay na mga guhit ang pagaaral kung paano dalhin ang mga kariniwang sitwasyon ng pakikipagkapwa.
  • Naglalaman ng karagdagang kasangkapan sa pagtuturo na pinapalakas ang mga mahahalagang kasanayan sa pakikipagkapwa.

Ang Special Learning Kwento ng Pakikipagkapwa ay may kalakip na:

  • Buong pahinang makukulay na isinalarawang mga Kwento ng Pakikipagkapwa na isinulat ayon sa kasanayan at edad.

Tandaan: Ang produktong ito ay nada-DOWNLOAD LAMANG. Hindi kasama sa binili ang nasa papel na kopya.

Para sa mga pagkansela at pagsauli ng bayad, mangyaring tingnan ang aming patakaran DITO.